Hellvi Förskola och Fritids

En lugn lärmiljö i närheten.

Hellvi Förskola och Fritids för barn i åldrarna 1-12 år, är belägen i gamla skolan i den havsnära Socknen Hellvi på norra Gotland.

Förutom fantastiska omgivningar med skog, öppna åkrar och hav som vi utnyttjar flitigt, har vi stora luftiga lokaler, eget godkänt kök och kock.

Den pedagogiska verksamheten  erbjuder små barngrupper och hög personaltäthet med relevant utbildning och god erfarenhet. Vi lägger fokus på Naturkunskap, Miljö, Estetik, Trygghet
Gemenskap och Individuell utveckling. Vi arbetar aktivt med Likabehandlingsfrågor, Tillgängliga Lärmiljöer och Tyst pedagogik och är inspirerade av Montessoripedagogiken. Allting ska genomsyras av ett ekologiskt tänk. Här kan man läsa mer.

Vår berättelse

Elin Rindbäck

Rektor

Hellvi förskola och fritids har varit igång oavbrutet sedan 1990 och drevs från början som ett föräldrakooperativ. Sedan 2015 drivs verksamheten som ett personalkooperativ med tre personalrepresentanter i styrelsen.

Vi värnar starkt om samarbetet med våra föräldrar och familjer. Genom att hela tiden ha ett gott samarbete och en öppen kommunikation kring barnens utveckling och lärmiljö, har vi lyckats skapa en trygg och lugn plats för barnen att vistas på.

Vårt mål är att forma barnen till trygga, självständiga, empatiska och socialt kompetenta individer som har en god förståelse för sin individuella utveckling och sitt eget lärande.

Jag känner mig  glad över att få vara med att driva det här arbetet tillsammans med personalen och familjerna på Hellvikoopet och framför allt för att vi får förtroendet att lära känna och ta hand om alla härliga barn som är hos oss på dagarna. Det är med stolthet som jag brukar berätta att jag har förmånen att få vara rektor för Hellvi Förskola och Fritids.


Varma Hälsningar

Elin Rindbäck